Omsorgsplaner

En Omsorgsplan bliver til

Omsorgsplaner er et værktøj til personalet i eksempelvis en daginstitution, som hjælper til at strukturere indsatsen i tilfælde af alvorlig sygdom og/eller dødsfald. Dette både i forhold til personale, børn og forældre.

En omsorgsplan skal blandt andet indeholde følgende:

  • Alt det, som sker i institutionen – med barnet
  • Alt det, som sker med barnet hjemme og med barnets nære
  • Alt det, som sker i institutionen – med personalet
  • Alt det, som sker med personalet hjemme og med personalets nære.

Derudover er det vigtigt, at planen er:

  • Nem at gå til
  • Er overskuelig
  • Indeholder konkrete handleforslag
  • Indeholder nyttige telefonnumre
  • Evt. have litteraturliste for både børn og voksne
  • Være hele personalets plan – og frem for alt VÆRE EN PLAN I KAN LEVE OP TIL.

Jeg tilbyder hjælp til daginstitutioner til at få lavet en god og brugbar omsorgsplan. Min rolle i forløbet – som vil variere i timer alt efter institutionens størrelse – vil være, at sikre at I kommer gennem alle punkter. Sikre at planen bliver JERES og kommer til at passe til jeres institution.

Ring for yderlig information og pris på tlf. 93960212